ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

EBRU AYKAN

Öz


1990’lı yıllardan itibaren popüler hale gelen algılanan örgütsel destek, örgüt ve çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan önemli bir konudur. Algılanan örgütsel destek, pek çok açıdan işletmelerin uzun dönemde devamlılığının belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada beş boyutta ele alınan insan kaynakları uygulamaları ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkiler hem tek tek boyutlar itibarı ile hem de tüm boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. Kayseri ilinde faaliyet gösteren yatak ve yan sanayi işletmelerinde yürütülen araştırmada, boyutlar itibarı ile eğitim ve insan kaynakları politikaları oluşturma uygulamaları ile algılanan örgütsel desteği arasında ve genel insan kaynakları uygulamaları ve algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.