TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ AKIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: LOWRY HİPOTEZİ

FERHAT TOPBAŞ, BANU TANRIÖVER

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Gedik (1992) tarafından 1965-1980 ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafından 1985-1990 dönemi nüfus sayımı verileri kullanılarak sınanan Lowry hipotezini, Türkiye’deki 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990 ve 1990-2000 dönemi nüfus sayımı kapsamında yeniden sınamaktır. Bu amaçla, alınan ve verilen göz ile net göç arasındaki ilişkiler, farklı nüfus sayım dönemlerine ait iç göç verilerinden yola çıkılarak sınanan Lowry hipotezini, nüfus büyüklüğü, net göç oranı ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (KBDGSYH) kriterleri dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada, kentsel gelişim düzeylerine ve sosyo-ekonomik göstergelerine dikkat edilmeksizin, tüm iller arası nüfus hareketlerinin analiz edildiği bir de genel model tahmin edilmiştir. Ayrıca kentsel gelişim ölçütü olarak, kentsel nüfus, net göç oranı, büyüme oranı ve KBDGSYH değişkenleri dikkate alınarak kısıtlı modeller tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, tahmin edilen modeller çerçevesinde iç göç akımları ile kentsel gelişme arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak ortaya konuşmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.