ZAMAN SKALASINDA BOX-COX REGRESYON YÖNTEMİ

ATİLLA GÖKTAŞ, ÖZNUR İŞÇİ, SİBEL PAŞALI ATMACA, M. NİYAZİ ÇANKAYA

Öz


Hata terimi ile bağımlı değişkenin süreklilik ve normal dağılma varsayımı bozulduğu durumlarda λj, j = 1, 2, ..., k, kuvvet dönüşümü ile tanımlanan Box-Cox regresyon yöntemi kullanılmaktadır. Y’ler üzerindeki λj, j = 1, 2, ..., k, kuvvet dönüşümünün hangi λj değerinde Hata Kareler Toplamı (HKT)’ nı minimum yaptığı durum ele alınmaktadır.  Box-Cox regresyon yöntemi, regresyon fonksiyonunun doğrusal olmayan durumu, sabit olmayan hata varyansları ve hata terimlerinin dağılışlarının çarpıklığını düzeltmek için Y’nin üzerinde dönüşüm yapılması açısından oldukça uygundur. Bu çalışmada fark ve diferansiyel analizin birlikte ele alındığı zaman skalası türev kavramı kullanılarak Box-Cox regresyon yöntemi kullanmanın avantaj ve dezavantajları incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.