Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (1998): CİLT:13 SAYI:2 1980 SONRASI DÖNEMDE KAMU KESİMİNİN ÖZEL KESİMİ DIŞLAMA ETKİSİ:BİR MODEL ANALİZİ Öz   PDF
CÜNEYT YENAL KESBİÇ
 
Cilt 30, Sayı 2 (2015): CİLT :30 SAYI:2 2000’li Yıllarda Türkiye için Turizm Yanlı Büyüme Hipotezinin Analizi Öz   PDF
Burcu Türkcan
 
Cilt 28, Sayı 2 (2013): CİLT :28 SAYI:2 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BIST' DE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ömer İSKENDEROĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK
 
Cilt 31, Sayı 1 (2016): CİLT :31 SAYI:1 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Sonuçlarına Göre İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersi Testlerindeki Başarılarının Karşılaştırmalı Analizi Öz   PDF
Emine Yasemin Yeginboy, Ali Özdemir
 
Cilt 27, Sayı 1 (2012): CİLT:27 SAYI:1 A REVIEW OF ECONOMETRIC ESTIMATION OF CONSUMER DEMAND FOR AUTOMOBILES AND THE COUNTRY OF ORIGIN (COO) EFFECTS Öz   PDF (English)
AHMET ÖZÇAM, DİLEK SAĞLIK ÖZÇAM
 
Cilt 13, Sayı 1 (1998): CİLT:13 SAYI:1 A REVIEW OF THEORIES OF MULTINATIONAL ENTERPRISES Öz   PDF (English)
SALİH KUŞLUVAN
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019): İzmir İktisat Dergisi Mart 2019 Sayısı AB Ülkelerinde ve Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Fourier-KPSS Birim Kök Testi ile İncelenmesi Öz   PDF
Çiler SİGEZE, Nuran COŞKUN, Esra BALLI
 
Cilt 14, Sayı 1 (1999): CİLT:14 SAYI:1 ABD'DE VERGİ REFORMU TARTIŞMALARI VE TEK ORANLI VERGİ (FLAT TAX) SİSTEMİ Öz   PDF
ADNAN GERÇEK
 
Cilt 28, Sayı 1 (2013): CİLT:28 SAYI:1 AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHİSTLEBLOWİNG) VE ETİK İKLİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Sahra SAYGAN, Aykut BEDÜK
 
Cilt 18, Sayı 2 (2003): CİLT:18 SAYI:2 ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
MAHMUT ÖZDEVECİOĞLU
 
Cilt 34, Sayı 1 (2019): İzmir İktisat Dergisi Mart 2019 Sayısı Algılanan Servis Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi Öz   PDF
Çiğdem UNURLU
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012): CİLT:27 SAYI:2 ALTI SİGMA PROJE SEÇİM YÖNTEMLERİ VE BİR HASTANEDE UYGULANMASI Öz   PDF
ONUR ÖZVERİ, DAVUT DİNÇEL
 
Cilt 23, Sayı 2 (2008): CİLT:23 SAYI:2 AN ANALYSIS OF BUSINESS CYCLES UNDER REGIME SHIFTS: THE TURKISH ECONOMY AND INDUSTRIAL SECTOR Öz   PDF (English)
ŞENAY AÇIKGÖZ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2002): CİLT:17 SAYI:1 AN ANALYSIS OF FINANCE PROBLEMS OF THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION IN TURKEY Öz   PDF (English)
EROL AKI, SEVDA DEMİRBİLEK
 
Cilt 14, Sayı 1 (1999): CİLT:14 SAYI:1 AN APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY Öz   PDF (English)
DEMET BAYRAKTAR, SITKI GÖZLÜ, BURAK BÜYÜKDEMİR
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018): CİLT :33 SAYI:2 An Integration of HF-AHP and ARAS Techniques in Supplier Selection: A Case Study in Waste Water Treatment Facility Öz   PDF (English)
Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Kevser YILMAZ, Elif YÜCE
 
Cilt 16, Sayı 1 (2001): CİLT:16 SAYI:1 ANADOLU’DA SENDİKACILIK: SİVAS ÖRNEĞİ Öz   PDF
ADNAN MAHİROĞULLARI
 
Cilt 27, Sayı 2 (2012): CİLT:27 SAYI:2 ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ VE KOMBİ SEÇİM PROBLEMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Öz   PDF
İRFAN ERTUĞRUL, ESRA AYTAÇ
 
Cilt 26, Sayı 1 (2011): CİLT:26 SAYI:1 ANALİTİK HİYERARSİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN DEGERLENDİRİLMESİ: BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA Öz   PDF
AHMET ÖZTÜRK, ŞENOL ERDOĞMUŞ, VESİLE SİNEM ARIKAN
 
Cilt 29, Sayı 1 (2014): CİLT :29 SAYI:1 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TEMELLİ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE FUTBOLCU PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Meltem Karaatlı, Nuri Ömürbek, Gülşah Köse
 
Cilt 32, Sayı 1 (2017): CİLT :32 SAYI:1 Analık Hâlinde İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Haklar - 6663 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler- Öz   PDF
Pelin Tuaç
 
Cilt 13, Sayı 1 (1998): CİLT:13 SAYI:1 ARE THE TURKISH EXTERNAL DEFICITS SUSTAINABLE? EVIDENCE FROM THE COINTEGRATING RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND IMPORTS Öz   PDF (English)
UTKU UTKULU
 
Cilt 15, Sayı 1 (2000): CİLT:15 SAYI:1 ASYA FİNANS KRİZİ – NE ÖĞRENDİK? Öz   PDF
LALE ALKINOĞLU
 
Cilt 33, Sayı 2 (2018): CİLT :33 SAYI:2 ASYALI KADIN FİGÜRÜ VE SİYASETİN ETKİN BİR ÖZNESİ: İNDİRA PRİYADARŞİNİ GANDİ Öz   PDF
Mehmet Yahya ÇİÇEKLİ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2006): CİLT:21 SAYI:2 ASİMETRİK FAKTÖRİYEL DENEYLERİN ORTOGONAL ANA ETKİ PLANLARININ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR NOT Öz   PDF
ALİ KEMAL ŞEHİRLİOĞLU, SEVİLAY ÇAKIR
 
Toplam 433 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>