Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C8/S2 (1993)