Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C9/S2 (1994)