Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C3/S1 (1988)