Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C11/S1 (1996)