Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C12/S2 (1997)